เปิดสอบ


หมวดสินค้า
จำนวนคนออนไลน์

วิธีแก้ไขกรณีใส่สินค้า
ลงตระกร้าสินค้าไม่ได้

สถิติ
เปิดเมื่อ9/01/2008
อัพเดท2/04/2020
ผู้เข้าชม4977355
แสดงหน้า8441821
กล่องอิสระ


 

ครูผู้ช่วย-ติวสด

เข้าชม 5978 | ตอบ 1
 
ครูผู้ช่วย-ติวสด
 
 • ราคาปกติ : 12,000.00 ฿
 • ราคาพิเศษ : 6,500.00 ฿
 • ติวสดที่สถาบัน-ครูผู้ช่วย 
  ค่าติว 6,500 บาท 
   
  วิชาที่สอบ มี 5 กลุ่มวิชา แต่ติว 4 กลุ่ม ดังนี้
   1) ความรอบรู้ (50 คะแนน)
        1.1 สังคม เศรษฐกิจ การเมือง และเหตุการณ์ปัจจุบัน
        1.2 นโยบายของรัฐบาลที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา
        1.3 วัฒนธรรมไทยและขนบธรรมเนียมประเพณีไทย
        1.4 กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติราชการ
              - พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และแก้ไขเพิ่มเติม
              - พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ
                พ.ศ.2546 และแก้ไขเพิ่มเติม
              - พ.ร.บ.สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2546 และ
                 แก้ไขเพิ่มเติม
              - พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
                พ.ศ.2547 และแก้ไขเพิ่มเติม
              - พ.ร.บ.คุ้มครองเด็ก พ.ศ.2546
              - พ.ร.บ.การจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ พ.ศ.2551
   
  2) ความสามารถทั่วไป (50 คะแนน)
        2.1 ความสามารถด้านตัวเลข เช่น คิดเลขคณิตศาสตร์พื้นฐาน
              ทั่วไป สรุปเหตุผลเกี่ยวกับตัวเลข
        2.2 ความสามารถด้านเหตุผล เช่น การคิดสรุปเหตุผล โดย
              เงื่อนไขภาษา เงื่อนไขทางสัญลักษณ์ และ อุปมาอุปไมย
        2.3 ความสามารถด้านภาษาไทย
              - ความเข้าใจภาษา เช่น การสรุปความ การอ่านจับใจความ
                การตีความ จากบทความ
              - การใช้ภาษา เช่น การเลือกใช้คำ การสะกดคำ การแต่ง
                ประโยค การเรียงข้อความ
   
  3) วิชาความประพฤติและวิชาชีพครู (50 คะแนน) 
        3.1 วินัยและการรักษาวินัย
        3.2 คุณธรรม จริยธรรมและค่านิยม
        3.3 มาตรฐานวิชาชีพ

        3.4 จรรยาบรรณวิชาชีพ
        3.5 สมรรถนะวิชาชีพ

   4) วิชาการศึกษา (75 คะแนน)

        4.1 หลักสูตรและการพัฒนาหลักสูตร
        4.2 หลักการสอนและการจัดการเรียนรู้
        4.3 จิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว

        4.4 การพัฒนาผู้เรียน
        4.5 การบริหารจัดการชั้นเรียน

        4.6 การวิจัยทางการศึกษา
        4.7 สื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา
        4.8 การวัดและประเมินผลการศึกษา

   5) ความรู้ความสามารถเกี่ยวกับวิชาเอก (75 คะแนน)
       ทดสอบโดยวิธีการสอบข้อเขียนแบบปรนัย
       เกี่ยวกับความรู้ในเนื้อหากลุ่มวิชา หรือสาขาวิชาเอก

        หมายเหตุ วิชากลุ่มที่ 5 ไม่ได้ติวให้ครับ
   
  เริ่มติว 12 มี.ค.59 ถึงสอบ
   ติวทุกวันเสาร์-อาทิตย์                    
   เวลา 09.30-16.30 น.     

   

  ข้อสอบเป็นแบบปรนัย 
   

  เรียนสไตล์ อ.เป้ ชลสิทธิ์ สั้น+ง่าย+ฉับ+ไว
  เนื้อหาครบทุกคะแนนที่ออกสอบ

   
  สถานที่ติว...
  สถาบันวิชาการ  
  Sure Group Center

   ม.รามคำแหง 1  (หัวหมาก) 
  ซ.รามคำแหง 43/1
  หัวหมาก บางกะปิ กรุงเทพ 10240 
   

  ตึกเดียวกับ STUDY GROUP
        เข้าซอยประมาณ 50 เมตรอยู่ซ้ายมือ   

  (Click ดูแผนที่)

   ท่านสามารถสมัครติว/สั่งซื้อสินค้าทางอินเตอร์เนตได้เลย!!
  โทร... 084-533-9894 , 083-005-2264 ,
  02-138-2945   
  FAX : 02-138-2947
                          
  อีเมล์... .pechonlasit@gmail.com                
              
       pechonlasit@suregroupcenter.com

   

 
ความคิดเห็น :
1
อ้างอิง

qzyfffff
 
qzyfffff [202.91.33.xxx] เมื่อ 18/02/2019 09:09
ความคิดเห็นของผู้เข้าชม
ชื่อผู้แสดงความคิดเห็น :
สถานะ : รหัสผ่าน :
ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง :
รหัสความปลอดภัย :
 
Tutor & Writer