เปิดสอบ


หมวดสินค้า
จำนวนคนออนไลน์

วิธีแก้ไขกรณีใส่สินค้า
ลงตระกร้าสินค้าไม่ได้

สถิติ
เปิดเมื่อ9/01/2008
อัพเดท2/04/2020
ผู้เข้าชม4977448
แสดงหน้า8441943
กล่องอิสระ


 

ติวเข้มภาค ก ก.พ.สัญจร

เข้าชม 880
 
ติวเข้มภาค ก ก.พ.สัญจร
 
 • ราคาปกติ : 2,500.00 ฿
 • ราคาพิเศษ : 1,900.00 ฿

 • คอร์สติวเข้ม ภาค ก.พ. สัญจรจังหวัดต่าง ๆ  

  ค่าติว 1,900  บาท

  สิ่งที่รับ
     ① คู่มือเตรียมสอบ 1 เล่ม
     ② เรียนซ้ำผ่านกลุ่ม facebook  ได้ทุกสถานที่  ทุกเวลา   
     ③ อาหารเที่ยง + เบรคเครื่องดื่ม อาหารว่าง   
   
  --------------------------------------------------------------
   รูปแบบการติว 
   ติวตั้งแต่พื้นฐาน สั้น+ง่าย+ฉับไว
      ไตล์ลีลาการติว อ.เป้ ชลสิทธิ์    

   เข้มด้วยเนื้อหา เข้มด้วยเทคนิค
   รับประกันคุณภาพ โดย อ.เป้ ชลสิทธิ์
  --------------------------------------------------------------  1. วิชาความสามารถในการคิดวิเคราะห์ (คะแนนเต็ม 100 คะแนน) มีประเด็นทดสอบ ดังนี้
      (1) การคิดวิเคราะห์เชิงภาษา
            - วิเคราะห์บทความสั้น
            - วิเคราะห์บทความยาว
            - การใช้ภาษา (ข้อบกพร่องการใช้ภาษา)
      (2) การคิดวิเคราะห์เชิงนามธรรม 
            - อุปมาอุปไมย
            - เงื่อนไขสัญลักษณ์
            - เงื่อนไขภาษา
       (3) การคิดวิเคราะห์เชิงปริมาณ
            - อนุกรม
            - การวิเคราะห์สดมภ์
            - แก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์เบื้องต้น
            - ความเพียงพอของข้อมูล 
  2. วิชาภาษาอังกฤษ (คะแนนเต็ม 50 คะแนน)
            - Grammar
            - Conversation
            - Reading
            - Vocabulary
  3. วิชาความรู้และลักษณะการเป็นข้าราชการที่ดี (คะแนนเต็ม 50 คะแนน)
            - ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน
            - หลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
            - วิธีปฏิบัติราชการทางปกครองหน้าที่
            - ความรับผิดในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ
            - เจตคติ และจริยธรรมสำหรบข้าราชการ   
  เกณฑ์การสอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป 
            ระดับต่ำกว่าปริญญาตรีและปริญญาตรี ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปต้องเป็นผู้สอบวิชาความสามารถ
            - ในการคิดวิเคราะห์ ได้คะแนนรวมไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 
            - วิชาภาษาอังกฤษ ต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 และ
            - วิชาความรู้และลักษณะการเป็นข้าราชการที่ดี ต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 
            ระดับปริญญาโท   ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปต้องเป็นผู้สอบวิชาความสามารถ 
            - ในการคิดวิเคราะห์ ได้คะแนนรวมไม่ต่ำกว่าร้อยละ 65 
            - วิชาภาษาอังกฤษ ต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 และ 
            - วิชาความรู้และลักษณะการเป็นข้าราชการที่ดี ต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 
  ผู้เข้าสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไปที่มีหลักฐานรับรองผลการทดสอบภาษาอังกฤษ ที่ยังไม'หมดอายุการรับรองผลการทดสอบจาก TOEFL (ไม่รวม TOEFL ITP) TOEIC IELTS CU-TEP และ TU-GET และได้คะแนนไม่ต่ำกว่าร่อยละ 50 ของการทดสอบนั้น ๆ ตามรายละเอียดเงื่อนไขผลการทดสอบภาษาอังกฤษ

   
   
   สมัครได้แล้วตั้งแต่วันนี้จนกระทั่งเต็ม เต็มปิดรับสมัครทันที
       
  โดยกรอกข้อมูลสมัครเรียนดังนี้    
              ชื่อ....................... 
    
            ที่อยู่.......................
              เบอร์โทร.......................  

              ชื่อเฟสบุ๊ค............
              ไอดีไลน์..............

              จังหวัดที่สมัครติว ................. 

         คำเตือน : กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วนและตรงตามความเป็นจริง 

        คลิกเลือกจังหวัดที่จะสมัครติว
        1. พิษณุโลก 
            วันที่ 25-26 เม.ย. 2563  เวลา 08.30-17.00 น.
            ณ โรงแรม ไอยรา แกรนด์ พาเลซ พิษณุโลก
            
   https://forms.gle/o41EGzwXZt2VeMxQ9

   
         2. อุดรธานี
             วันที่ 2-3 พ.ค. 2563  เวลา 08.30-17.00 น.
             ณ โรงแรม สยามแกรนด์ อุดรธานี

              https://forms.gle/t96xZaCznwiYMcJH6

         3. นครสวรรค์
             วันที่ 9-10 พ.ค. 2563  เวลา 08.30-17.00 
             ณ โรงแรม บ้านสวนรีสอร์ท

              https://forms.gle/uCBm9JESkvE9Thyg9


         4. โคราช
              วันที่ 16-17 พ.ค. 2563  เวลา 08.30-17.00
              ณ โรงแรม สบายโฮเทล 

                 https://forms.gle/fxEDnENeicJPtwMq8

         5. อุบลราชธานี
             วันที่ 23-24 พ.ค. 2563  เวลา 08.30-17.00
             ณ โรงแรม เนวาด้าคอนเวนชั่น โฮเทล

                https://forms.gle/TAcQqxPoxyfTLv618


         6. หาดใหญ่
             วันที่ 30-31 พ.ค. 2563  เวลา 08.30-17.00 น.
             ณ โรงแรม เอเชี่ยน หาดใหญ่

                https://forms.gle/k687uP5jpjqLSd9AA


         7. กรุงเทพ
             วันที่ 6-7 มิ.ย. 2563  เวลา 08.30-17.00 น.
             ณ โรงแรม อัญชาลีน่า  

                https://forms.gle/fozeJecVqynxTucF7


         8. สุราษฎรธานี
             วันที่ 13-14 มิ.ย. 2563   เวลา 08.30-17.00 น.
             ณ โรงแรม วังใต้

                https://forms.gle/K3jS3inKBfEnZXQe9


         9. เชียงใหม่
             วันที่ 20-21 มิ.ย. 2563   เวลา 08.30-17.00 น.
             ณ โรงแรม เชียงใหม่ภูคำ

             https://forms.gle/mU2YZJ4z7hwmkCENA

   
     ค่าติว 1,900-
     ขั้นตอนที่ 1. โอนเงินค่าคอร์สติว      
       ชื่อบัญชี ชลสิทธิ์ ชาญนุชิต
        - ธนาคารกรุงไทย         483-0-17195-2
        - ธนาคารกรุงเทพ         234-4-27039-8
        - ธนาคารกสิกรไทย      078-2-31360-8
        - ธนาคารไทยพาณิชย์  169-2-32419-1
   ​   


      ขั้นตอนที่ 2. ส่งหลักฐานการโอนมาที่ Line ID : @suregroup
              ชื่อ....................... 
    
            ที่อยู่.......................
              เบอร์โทร.......................  

              ชื่อเฟสบุ๊ค............
              ไอดีไลน์..............

              จังหวัดที่สมัครติว .................   
         คำเตือน : กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วนและตรงตามความเป็นจริง
   
     แจ้งหลักฐานการโอนเงิน
  #แจ้งหลักฐานการโอนเงินไปที่ LINE@ ไอดี : @suregroup

   
   

  ①  สมัครแล้ว ทีมงานจะส่งหมายเลขติวให้ทางช่องทางที่ท่านแจ้งการโอนเงินมา          (ไลน์หรืออีเมล์)     
  ② 
   ทีมงานจะเก็บรายชื่อ เพื่อเตรียมนำส่งหนังสือให้ตามที่อยู่ที่กรอกมา  และนำท่านกลุ่ม facebook  เพื่อรอติวทบทวน
  ③  เมื่อได้เข้ากลุ่มแล้ว คู่มือ  เอกสาร และสื่อการสอนทุกรูปแบบ ในกลุ่มติวได้รับความคุ้มครองตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 ไม่อนุญาตให้สมาชิกเผยแพร่ให้บุคคลอื่นหรือทำซ้ำไม่ว่าวิธีใดก็ตาม หากมีพฤติกรรมและมีการละเมิด ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกสถานะการเป็นสมาชิกกลุ่ม  โดยไม่จำต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และจะดำเนินทางกฎหมายต่อไป

   
  วิชา ความสามารถทั่วไป  วิชา ภาษาไทย
   
   
 
Tutor & Writer