เปิดสอบ


หมวดสินค้า
จำนวนคนออนไลน์

วิธีแก้ไขกรณีใส่สินค้า
ลงตระกร้าสินค้าไม่ได้

สถิติ
เปิดเมื่อ9/01/2008
อัพเดท29/01/2020
ผู้เข้าชม4747273
แสดงหน้า8124383
กล่องอิสระ


 

คู่มือติวเตรียมนายสิบตำรวจ ฉบับใช้สอบทุกสาย

เข้าชม 4771
 
คู่มือติวเตรียมนายสิบตำรวจ ฉบับใช้สอบทุกสาย
 
 • ราคาปกติ : 399.00 ฿
 • ราคาพิเศษ : 399.00 ฿
 • --------------------------------------------------------------
  คู่มือติวเตรียมสอบนายสิบตำรวจ 
  ฉบับใช้สอบทุกสาย

  รวบรวมโดย อ.เป้ ชลสิทธิ์
  ราคาพิเศษ 399
  --------------------------------------------------------------
  เมื่อซื้อคู่มือติวเตรียมสอบนายสิบตำรวจ
  ได้สิทธิติวออนไลน์คอร์สนายสิบตำรวจฟรี
  เมื่อแจ้งการชำระเงินแล้วจะได้รับ PassWord 
  เพื่อเข้าเรียนออนไลน์

  #ช่องทางเข้าเรียนออนไลน์
  http://www.suregroupcenter.com/
   --------------------------------------------------------------
  คู่มือติวเตรียมสอบนายสิบตำรวจ 
  ฉบับใช้สอบทุกสาย
  บทที่ 1 ความสามารถด้านคิดคำนวณ  
            1. ลำดับ   
            2. ผลบวกของลำดับเลขคณิต   
            3. เซต  
            4. ตรรกศาสตร์  
            5. สถิติเบื้องต้น 
            6. การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ    
            7. พื้นที่และปริมาตร      
            8. คณิตศาสตร์พื้นฐาน   
            9. อนุกรม   
       
  บทที่ 2 ความสามารถด้านคิดเหตุผล         

            1. อุปมา-อุปไมย       
            2. สรุปความ   
            3. การจำแนกประเภท   
    
  บทที่ 3 ภาษาไทย       
  บทที่ 4 ภาษาอังกฤษ    
  บทที่ 5 คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสำนักงาน  
  บทที่ 6 สังคม วัฒนธรรมและจริยธรรม      
  บทที่ 7 ความรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน     
  บทที่ 8 ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายที่ประชาชนควรรู้   
  #ช่องทางเข้าเรียนออนไลน์
  http://www.suregroupcenter.com/

  --------------------------------------------------------------
  หรือสอบถามข้อมูลโทร 
  084-533-9894 , 083-005-2264 ,02-138-2945

  --------------------------------------------------------------

  คอร์สติวออนไลน์

  นายสิบตำรวจ 

   

  ลักษณะคอร์สเรียน

  เป็นคอร์สเรียนออนไลน์ ผ่านวีดีโอมากกว่า 30 ชั่วโมง มีเอกสารประกอบการเรียนให้โหลดเป็นรายวิชา สามารถเรียนได้ทุกที่ ทุกเวลา คอร์สนี้จะตอบโจทย์ทุกความต้องการ  และมีแบบทดสอบให้ฝึกทำท้ายบท  เหมาะสำหรับผู้สนใจ แต่ไม่มีเวลามาเรียนที่สถาบันติว สอนโดยติวเตอร์มืออาชีพ  

  เนื้อหาของหลักสูตรนี้

  บทที่ 1 : คำแนะนำเบื้องต้น                                              
  1.1 แนะนำหลักสูตรเบื้องต้น
  บทที่ 2 : ความสามารถทั่วไป                                           
  2.1 ลำดับ
  2.2 เซต
  2.3 อนุกรม
  2.4 การแก้โจทย์สมการ
  2.5 อัตราส่วน สัดส่วน ร้อยละ
  2.6 เรขาคณิต พื้นที่ ปริมาตร
  2.7 สถิติข้อมูล การฟ ตาราง
  2.8 เงื่อนไขภาษา
  2.9 เงื่อนไขสัญลักษณ์
  2.10 อุปมา อุปไมย
  2.11 การสรุปความ
  2.12 การวิเคราะห์ตีความจากรูปภาพ
  2.13 มิติสัมพันธ์

  2.14 แบบทดสอบ
  บทที่ 3 : ภาษาไทย                                                         
  3.1 การสรุปบทความ
  3.2 การเรียงข้อความ
  3.3 การใช้คำและกลุ่มคำ
  3.4 สำนวน สุภาษิต และคำพังเพย
  3.5 คำราชาศัพท์

  3.6 แบบทดสอบ
  บทที่ 4 : ภาษาอังกฤษ                                                     
  4.1 โครงสร้างประโยค (Structure Sentence)
  4.2 หลักไวยากรณ์ (Grammar)
  4.3 การสนทนา (Conversation)
  4.4 คำศัพท์ (Vocabulary)
  4.5 
  แบบทดสอบ
  บทที่ 5 : เทคโนโลยีสารสนเทศเบื้องต้น                            
  5.1 องค์ประกอบของระบบสารสนเทศ
  5.2 องค์ประกอบและหลักการทำงานของคอมพิวเตอร์
  5.3 ระบบสื่อสาร ข้อมูลสำหรับเครือข่ายคอมพิวเตอร์
  5.4 การติดต่อสื่อสารค้นหาข้อมูลผ่านอินเทอร์เนต
  5.5 การใช้ไมโครซอฟต์เวิอร์ด
  5.6 การใช้ไมโครซอฟต์เอกเซล
  5.7 การใช้ไมโครซอฟต์เพาเวอร์พอยท์
  5.8 
  แบบทดสอบ
  บทที่ 6 : จริยธรรม                                                          
  6.1 คุณธรรมและจริยธรรม
  6.2 แบบทดสอบ
  บทที่ 7 : กฎหมายเบื้องต้น                                               
  7.1 กฎหมายเบื้องต้น
  7.2 กฎหมายแพ่งและพาณิชย์
  7.3 กฎหมายอาญา

  7.4 แบบทดสอบ
  บทที่ 8 : เหตุการณ์ทางการเมือง เศรษฐกิจและสังคม        
  8.1 เศรษฐกิจพอเพียง
  8.2 ประเทศไทย 4.0
  8.3 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12
  8.4 ประชาคมอาเซียน

  8.5 แบบทดสอบ
   
 
Tutor & Writer