เปิดสอบ


หมวดสินค้า
จำนวนคนออนไลน์

วิธีแก้ไขกรณีใส่สินค้า
ลงตระกร้าสินค้าไม่ได้

สถิติ
เปิดเมื่อ9/01/2008
อัพเดท2/04/2020
ผู้เข้าชม4977435
แสดงหน้า8441929
กล่องอิสระ


 

คอร์สติวสดที่สำนักติว-กรมสอบสวนคดีพิเศษ(DSI)

เข้าชม 1157
 
คอร์สติวสดที่สำนักติว-กรมสอบสวนคดีพิเศษ(DSI)
 
 • ราคาปกติ : 6,500.00 ฿
 • ราคาพิเศษ : 4,500.00 ฿
  • คอร์สติวสดที่สถาบันติว-กรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI)
   ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

  • ราคาพิเศษ  4,500 บาท
   ราคาปกติ     6,500 บาท

  •  ติวเสาร์-อาทิตย์ 
   ครั้งที่ 1. เสาร์ที่ 21 พ.ค 2559 เวลา 09.30-16.00 น.
   ครั้งที่ 2. อาทิตย์ที่ 22 พ.ค 2559 เวลา 09.30-16.00 น.
   ครั้งที่ 3. เสาร์ที่ 28 พ.ค 2559 เวลา 09.30-16.00 น.
   ครั้งที่ 4. อาทิตย์ที่ 29 พ.ค 2559 เวลา 09.30-16.00 น.
  • ครั้งที่ 5. เสาร์ที่ 4 มิ.ย.2559 เวลา 09.30-16.00 น.
  • รูปแบบการติว จะติวแบบสรุปประเด็นสำคัญของแต่ละเรื่องและคัดเลือกข้อสอบที่น่าจะออกสอบมามาฝึกทำกัน
   วิชาที่สอบ
   1. ความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติราชการ                           
       1. พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และที่แก้ไข 
       2. พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 และที่แก้ไข 
       3. พ.ร.บ.วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 และที่แก้ไข  
       4. พ.ร.บ.ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539  
       5. พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารทางราชการ พ.ศ. 2540  
       6. พ.ร.ฎ.ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546  
       7. ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ.2544  
       8. ระเบียบว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ พ.ศ.2552   
       9. ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526  

   2. ความรู้เกี่ยวกับบทบาทภารกิจหน้าที่ของกรมสอบสวนคดีพิเศษ 
       1. พ.ร.บ.การสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ. 2547 และที่แก้ไข   
       2. ความรู้เกี่ยวกับกรมสอบสวนคดีพิเศษ    

   3. ความรู้ที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง                                     
       1. ความรู้เกี่ยวกับการวางแผน แผนงาน โครงการ   
       2. ความรู้เกี่ยวกับการจัดการองค์การ และการประสานงาน   
       3. ความรู้เกี่ยวกับงานพัสดุ                                                      
       4. ความรู้เกี่ยวกับงานการประชุม และงานเลขานุการผู้บริหาร       
                    
                         
   ติวสไตล์ อ.เป้ ชลสิทธิ์ สั้น+ง่าย+ฉับ+ไว
   ติวเจาะข้อสอบครบทุกเรื่องที่ออกสอบ


   สถานที่ติว...
   สถาบันวิชาการ  
   Sure Group Center

    ม.รามคำแหง 1  (หัวหมาก) 
   ซ.รามคำแหง 43/1
   หัวหมาก บางกะปิ กรุงเทพ 10240 
    

   ตึกเดียวกับ STUDY GROUP
         เข้าซอยประมาณ 50 เมตรอยู่ซ้ายมือ      
    
   (Click ดูแผนที่)

    ท่านสามารถสมัครติวทางอินเตอร์เนตได้เลย!!
   โทร... 084-533-9894 , 083-005-2264 ,
   02-138-2945   
   FAX : 02-138-2947
    

    

 
Tutor & Writer