เปิดสอบ


หมวดสินค้า
จำนวนคนออนไลน์

วิธีแก้ไขกรณีใส่สินค้า
ลงตระกร้าสินค้าไม่ได้

สถิติ
เปิดเมื่อ9/01/2008
อัพเดท23/11/2019
ผู้เข้าชม4650880
แสดงหน้า7981882
กล่องอิสระ


 

ครูผู้ช่วย เล่ม 1 วิชาความรอบรู้

เข้าชม 1306
 
ครูผู้ช่วย เล่ม 1 วิชาความรอบรู้
 
 • ราคาปกติ : 320.00 ฿
 • ราคาพิเศษ : 300.00 ฿
 • คู่มือเตรียมสอบครูผู้ช่วย เล่ม 1
  ภาค ก วิชาความรอบรู้
  ราคาพิเศษ    290 บาท

  ราคาปกติ     320 บาท

  คู่มือเตรียมสอบภาค ก เล่ม 1 ครูผู้ช่วย
  วิ
  ชาความรอบรู้
  (1) สังคม เศรษฐกิจ การเมือง และเหตุการณ์ปัจจุบัน
  (2) นโยบายของรัฐบาลที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา
  (3) วัฒนธรรมไทย และขนบธรรมเนียมประเพณีไทย
  (4) พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และที่แก้ไข
  (5) พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ
        พ.ศ.2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
  (6) พ.ร.บ.สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2546           และที่แก้ไขเพิ่มเติม
  (7) พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
        พ.ศ.2547  
  (8) พ.ร.บ.คุ้มครองเด็ก พ.ศ.2546
  (9) พ.ร.บ.การจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ พ.ศ.2551

  (10) เจาะข้อสอบวิชาความรอบรู้
   
   สามารถสั่งซื้อทางอินเตอร์เนต
  หรือโทร...
  084-533-9894 , 083-005-2264
  02-138-2945
    FAX : 02-138-2947

   

   

 
Tutor & Writer