เปิดสอบ


หมวดสินค้า
จำนวนคนออนไลน์

วิธีแก้ไขกรณีใส่สินค้า
ลงตระกร้าสินค้าไม่ได้

สถิติ
เปิดเมื่อ9/01/2008
อัพเดท2/04/2020
ผู้เข้าชม4970050
แสดงหน้า8431362
กล่องอิสระ


 

นักวิชาการพัฒนาชุมชน-คอร์สติวสด

เข้าชม 749
 
นักวิชาการพัฒนาชุมชน-คอร์สติวสด
 
 • ราคาปกติ : 4,500.00 ฿
 • ราคาพิเศษ : 3,500.00 ฿
 • สมัครติวคลิก 'หยิบใส่ตะกร้า' แถบสีแดงที่ด้านบน
   

  คอร์สติวเข้มเจาะข้อสอบ (เน้นสอนทำข้อสอบ)
  รับประกันคุณภาพโดย อ.เป้ ชลสิทธิ์ ประสบการณ์ตินานกว่า 20 ปี

  คอร์สติวสดสมัครก่อน 10 ก.ค.2562 ค่าติวลดเหลือ 3,500 บาท จากปกติ 4,500 บาท

  ทดสอบความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่งด้วยวิธีการสอบข้อเขียน ข้อสอบเป็นแบบปรนัย 100 ข้อ คะแนนเต็ม 200 คะแนน โดยมีขอบเขตของเนื้อหาวิชาที่ใช้สอบ ดังนี้
  1) ความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย
      1.1 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณษจักรไทย พุทธศักราช 2560
      1.2 พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534
      1.3 พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540
      1.4 พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551
      1.5 พ.ร.ฎ.ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546
      1.6 ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526
      1.7 ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ.2544  
      1.8 ประมวลจริธรรมข้าราชการพลเรือน
      1.9 ข้อบังคับกรมการพัฒนาชุมชนว่าด้วยจริยธรรมและจรรยาข้าราชการกรมการพัฒนาชุมชน พ.ศ. 2559
  2) ความรู้เกี่ยวกับแนวความคิด ปรัชญา หลักการ กระบวนการ และวิธีการปฏิบัติงานพัฒนาชุมชน
  3) ความรู้เกี่ยวกับกรมการพัฒนาชุมชน เช่น ประวัติความเป็นมา ภารกิจ วิสัยทัศน์ ค่านิยมองค์กร
  4) ความรู้เกี่ยวนโยบายรัฐบาล ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์กระทรวงมหาดไทย ยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชน และโครงการ/กิจกรรม สำคัญของกรมการพัฒนาชุมชน
  5) ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และเหตุการณ์ปัจจุบัน


  #รูปแบบการติว จะติวสรุปเนื้อหาและฝึกทำโจทย์ไปพร้อมกัน
           ติวปรับพื้นฐาน  สไตล์ อ.เป้ ชลสิทธิ์ สั้น+ง่าย+ฉับ+ไว  
           ติวสรุปเนื้อหาและฝึกทำโจทย์ข้อสอบจริงที่เคยออกสอบ 
           ไม่มีพื้นฐานก็สอบผ่านได้ ถ้าเต็มที่ไปด้วยกัน
           รับประกันคุณภาพ โดย อ.เป้ ชลสิทธิ์
           รับจำนวนจำกัด เต็มปิดรับทันที


   สมัครได้ตั้งแต่วันนี้จนกระทั่งเต็ม เต็มปิดรับสมัครทันที
       
  โดยกรอกข้อมูลสมัครเรียนดังนี้    
            ชื่อ....................... 
    
          ที่อยู่.......................
            เบอร์โทร.......................  

            ชื่อเฟสบุ๊ค............
            ไอดีไลน์..............

            สมัครติวคอร์สนักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ 
         คำเตือน : กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วนและตรงตามความเป็นจริง


  คลิก 'หยิบใส่ตะกร้า' ที่ด้านบน

    วันเริ่มติว
       ติวทุกวันเสาร์-อาทิตย์ ถึงสอบ
       สัปดาห์ที่ 1 วันเสาร์-อาทิตย์ที่ 20-21 ก.ค.2562 เวลา 09.30-16.00 น.

       สัปดาห์ที่ 2 วันเสาร์-อาทิตย์ที่ 27-28 ก.ค.2562 เวลา 09.30-16.00 น.
       สัปดาห์ที่ 3 วันเสาร์-อาทิตย์ที่   3-4   ส.ค.2562 เวลา 09.30-16.00 น.
       สัปดาห์ที่ 4 วันเสาร์-อาทิตย์ที่  10
  -11 ส.ค.2562 เวลา 09.30-16.00 น.

    สิทธิประโยชน์ที่จะได้รับเมื่อสมัครติว
             ① ได้สิทธิเข้ากลุ่มติวทันทีเมื่อแจ้งการชำระค่าติว
             ② สามารถเรียนซ้ำในกลุ่มได้ทุกที่ ทุกเวลา


     
      ขั้นตอนที่ 1. โอนเงินค่าคอร์สติว  

      สมัครก่อน 10 ก.ค.2562 ค่าติวลดเหลือ 3,500 บาท จากปกติ 4,500 บาท
           ชื่อบัญชี นายชลสิทธิ์ ชาญนุชิต
           - ธนาคารกรุงไทย         483-0-17195-2
           - ธนาคารกรุงเทพ         234-4-27039-8
           - ธนาคารกสิกรไทย      078-2-31360-8
           - ธนาคารไทยพาณิชย์  169-2-32419-1
      ขั้นตอนที่ 2. ส่งหลักฐานการโอนมาที่ Line ID : @suregroup
              โดยแจ้งรายละเอียดดังนี้ 
               ชื่อ....................... 
               ที่อยู่....................... 

               คอร์สที่สมัคร (คอร์สนักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ)
               เบอร์โทร............
               ชื่อเฟสบุ๊ค............
               ไอดีไลน์..............              
         คำเตือน : กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วนและตรงตามความเป็นจริง
     แจ้งหลักฐานการโอนเงิน
  #แจ้งหลักฐานการโอนเงินไปที่ LINE@ ไอดี : @suregroup

   
   

  ①  คลิกรูปหยิบใส่ตะกร้า

        เพื่อกรอกและส่งข้อมูล  แล้วทีมงานจะตรวจสอบการแจ้งการชำระเงิน 
  ②  ทีมงานจะเก็บรายชื่อเพื่อไว้ตรวจสอบวันมาติว
  ③  เมื่อได้เข้ากลุ่มแล้ว คู่มือ หนังสือ เอกสาร และสื่อการสอนทุกรูปแบบ ในกลุ่มติวได้รับความคุ้มครองตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 ไม่อนุญาตให้สมาชิกเผยแพร่ให้บุคคลอื่นหรือทำซ้ำไม่ว่าวิธีใดก็ตาม หากมีพฤติกรรมและมีการละเมิด ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกสถานะการเป็นสมาชิกกลุ่ม  โดยไม่จำต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และจะดำเนินทางกฎหมายต่อไป  สถานที่ติว...
  สถาบันติว  Sure Group
   ม.รามคำแหง 2 (บางนา)

  (Click ดูแผนที่)

   
 
Tutor & Writer