เปิดสอบ


หมวดสินค้า
จำนวนคนออนไลน์

วิธีแก้ไขกรณีใส่สินค้า
ลงตระกร้าสินค้าไม่ได้

สถิติ
เปิดเมื่อ9/01/2008
อัพเดท2/04/2020
ผู้เข้าชม4893088
แสดงหน้า8324226
กล่องอิสระ


 

กฎหมายอาญาภาค 1 จัดทำโดย ดร.หยุด

เข้าชม 3832
 
กฎหมายอาญาภาค 1 จัดทำโดย ดร.หยุด
 
 • ราคาพิเศษ : 290.00 ฿
 •  

  กฎหมายอาญา ภาค 1
  ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 21


  โดย : ศาสตราจารย์ ดร.หยุด  แสงอุทัย และดร.ทวีเกียรติ  มีนะกนิษฐ

  สารบัญ :
  บทที่ 1 การศึกษากฎหมายอาญา
  บทที่ 2 สาขากฎหมายที่เกี่ยวกับกฎหมายอาญา
  บทที่ 3 ตัวบทกฎหมายของวิชากฎหมายอาญาภาคทั่วไป
  บทที่ 4 การใช้กฎหมายอาญา
  บทที่ 5 การตีความในกฎหมายอาญา
  บทที่ 6 การวินิจฉัยการกระทำความผิดอาญา
  บทที่ 7 ความสำคัญผิด
  บทที่ 8 การกระทำโดยพลาด
  บทที่ 9 การพยายามกระทำความผิด
  บทที่ 10 ตัวการผู้ใช้ให้กระทำความผิด ผู้โฆษณาหรือประกาศแก่บุคคลทั่วไปให้กระทำความผิด และผู้สนับสนุน
  บทที่ 11 ความผิดหลายบทหรือหลายกระทง
  บทที่ 12 เหตุที่ทำให้ผู้กระทำมีอำนาจทำได้
  บทที่ 13 เหตุที่กฎหมายยกเว้นโทษสำหรับการกระทำ
  บทที่ 14 เหตุที่เกี่ยวกับความไม่สามารถรู้ผิดชอบหรือไม่สามารถบังคับตนเองได้
  บทที่ 15 เหตุยกโทษ เหตุลดโทษ และเหตุบรรเทาโทษอย่างอื่น
  บทที่ 16 โทษอาญา
  บทที่ 17 วิธีการเพิ่มโทษและลดโทษ
  บทที่ 18 การกระทำความผิดอีก
  บทที่ 19 ดุลพินิจในการในการลงโทษ
  บทที่ 20 วิธีการเพื่อความปลอดภัย
  บทที่ 21 อายุความ
  บทที่ 22 บทบัญญัติที่ใช้แก่ความผิดลหุโทษ
  บทที่ 23 วิชาที่เกี่ยวกับกฎหมายอาญา
  บทที่ 24 สำนักกฎหมายอาญา
  บทที่ 25 จุดประสงค์ในการลงโทษ
  บทที่ 26 บทนิยามต่างๆ
  บทที่ 27 พระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายอาญา


   

  *******************
   

  ท่านสามารถสมัครติว/สั่งซื้อสินค้าทางอินเตอร์เนตได้เลย!!
  โทร... 084-533-9894 , 083-005-2264 ,
  02-138-2945   
  FAX : 02-138-2947
                          
  อีเมล์... .pechonlasit@gmail.com                
              
       pechonlasit@suregroupcenter.com
 
Tutor & Writer