เปิดสอบ


หมวดสินค้า
จำนวนคนออนไลน์

วิธีแก้ไขกรณีใส่สินค้า
ลงตระกร้าสินค้าไม่ได้

สถิติ
เปิดเมื่อ9/01/2008
อัพเดท2/04/2020
ผู้เข้าชม4975517
แสดงหน้า8438886
กล่องอิสระ


 

คำอธิบายกฎหมายว่าด้วย องค์กรอัยการและพนักงานอัยการ

เข้าชม 5419
 
คำอธิบายกฎหมายว่าด้วย องค์กรอัยการและพนักงานอัยการ
 
 • ราคาพิเศษ : 120.00 ฿
 •  

  คำอธิบายกฎหมายว่าด้วยองค์กรอัยการและพนักงานอัยการ


  โดย : อำนาจ  เนตยสุภา , รวินท์  ชีพจำเป็น  และธีรัช  ลิมปยารยะ

  สารบัญ :

  (1) ความเป็นมาขององค์กรอัยการและพระราชบัญญัติองค์กรอัยการและพนักงานอัยการ พ.ศ.2553

  (2) ความสัมพันธ์ระหว่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2550 กับองค์การอัยการและพนักงานอัยการ

  (3) บทนิยามและผู้รักษาการตามพระราชบัญญัติองค์กรอัยการ และพนักงานอัยการ พ.ศ.2553

  (4) องค์กรอัยการ

  (5)พนักงานอัยการ

  (6) สำนักงานอัยการสูงสุด

   

  *******************
   

  ท่านสามารถสมัครติว/สั่งซื้อสินค้าทางอินเตอร์เนตได้เลย!!
  โทร... 084-533-9894 , 083-005-2264 ,
  02-138-2945   
  FAX : 02-138-2947
                          
  อีเมล์... .pechonlasit@gmail.com                
              
       pechonlasit@suregroupcenter.com
 
Tutor & Writer