เปิดสอบ


หมวดสินค้า
จำนวนคนออนไลน์

วิธีแก้ไขกรณีใส่สินค้า
ลงตระกร้าสินค้าไม่ได้

สถิติ
เปิดเมื่อ9/01/2008
อัพเดท2/04/2020
ผู้เข้าชม4970042
แสดงหน้า8431350
กล่องอิสระ


 

ประมวลกฎหมายอาญา วิธีพิจาณาความอาญา จัดทำโดย อ. สมชาย พงษ์พัฒนาศิลป์

เข้าชม 3472
 
ประมวลกฎหมายอาญา วิธีพิจาณาความอาญา จัดทำโดย อ. สมชาย พงษ์พัฒนาศิลป์
 
 • ราคาพิเศษ : 220.00 ฿
 •  

  ประมวลกฎหมาย อาญา 
  วิธีพิจารณาความอาญา

   

  โดย :  สมชาย  พงษ์พัฒนาศิลป์  เผ่าพันธ์  ชอบน้ำตาล ผู้พิพากษา
   
  สารบัญ : กฎหมายอาญา
  พระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายอาญา พ.ศ. 2499
  ประมวลกฎหมายอาญา


  ภาค 1 บทบัญญัติทั่วไป

                 ลักษณะ 1 บทบัญญัติที่ใช้แก่ความผิดทั่วไป
                  ลักษณะ 2 บทบัญญัติที่ใช้แก่ความผิดลหุโทษ


  ภาค 2 ความผิด

                  ลักษณะ 1 ความผิดเกี่ยวกับความมั่นคงแห่งราชอาณาจักร
                  ลักษณะ 1/1 ความผิดเกี่ยวกับการก่อการร้าย
                  ลักษณะ 2 ความผิดเกี่ยวกับการปกครอง
                  ลักษณะ 3 ความผิดเกี่ยวกับการยุติธรรม
                  ลักษณะ 4 ความผิดเกี่ยวกับศาสนา
                  ลักษณะ 5 ความผิดเกี่ยวกับความสงบสุขของประชาชน
                  ลักษณะ 6 ความผิดเกี่ยวกับการก่อให้เกิดภยันตรายต่อประชาชน
                  ลักษณะ 7 ความผิดเกี่ยวกับการปลอมและการแปลง
                  ลักษณะ 8 ความผิดเกี่ยวกับการค้า

                  ลักษณะ 9 ความผิดเกี่ยวกับเพศ
                  ลักษณะ 10 ความผิดเกี่ยวกับชีวิตและร่างกาย
                  ลักษณะ 11 ความผิดเกี่ยวกับเสรีภาพและชื่อเสียง
                 
  ลักษณะ 12 ความผิดเกี่ยวกับทรัพย์

  ภาค 3  ลหุโทษ

  - ระเบียบราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม
   
  - พระราชบัญญัติค่าตอบแทนผู้เสียหายและค่าทดแทน
  และค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญา พ.ศ. 2544
   
  - กฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และอัตรา
  ในการจ่ายค่าตอบแทนผู้เสียหาย และค่าทดแทน
  และค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญา พ.ศ. 2546   

  *******************

  ท่านสามารถสมัครติว/สั่งซื้อสินค้าทางอินเตอร์เนตได้เลย!!
  โทร... 084-533-9894 , 083-005-2264 ,
  02-138-2945   
  FAX : 02-138-2947
                          
  อีเมล์... .pechonlasit@gmail.com                
              
       pechonlasit@suregroupcenter.com
 
Tutor & Writer