เปิดสอบ


หมวดสินค้า
จำนวนคนออนไลน์

วิธีแก้ไขกรณีใส่สินค้า
ลงตระกร้าสินค้าไม่ได้

สถิติ
เปิดเมื่อ9/01/2008
อัพเดท2/04/2020
ผู้เข้าชม4977397
แสดงหน้า8441876
กล่องอิสระ


 

ติวทางไปรษณีย์ ส.พ.ฐ. (นักจัดการงานทั่วไป นักทรัพยากรบุคคล นักวิชาการศึกษา)

เข้าชม 3812
 
ติวทางไปรษณีย์ ส.พ.ฐ. (นักจัดการงานทั่วไป นักทรัพยากรบุคคล นักวิชาการศึกษา)
 
 • ราคาปกติ : 9,000.00 ฿
 • ราคาพิเศษ : 4,000.00 ฿
 • รหัสสินค้า : SGP12-002
 • ราคาพิเศษ   4,000 บาท
  ราคาปกติ      9,000 บาท

  ตำแหน่งที่เปิด
  1. นักจัดงานทั่วไป
  2. ทรัพยากรบุคคล
  3. นักวิชาการศึกษา

  หลังจากที่โอนเงินแล้วให้โทรแจ้งตำแหน่งที่ต้องการสั่งซื้อ 084-533-9894
   
  เปิดติว ข้าราชการ สพฐ.
  1. ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป 
  2. ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล
  3. ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา

  ส่วนตำแหน่งอื่นๆ ติวเฉพาะส่วนที่ 1 (2,500 บาท)
  ส่วนที่ 1. ทุกตำแหน่งสอบเหมือนกัน        100 คะแนน
  1. พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการพลเรือน
  2. พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการระทรวงศึกษาธิการ
  3. พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
  4. พ.ร.ฎ.บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
  5. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11
  6. ระเบียบสำนักนายกฯการลาของข้าราชการ
  7. การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
  8. นโยบายรัฐบาลด้านการศึกษา

   
  ส่วนที่ 2. ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป   100 คะแนน
  1. ระเบียบงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2548
  2. การบริหารจัดการงานสำนักงาน
  3. การใช้ภาษาไทย
   

  ส่วนที่ 2. ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล   100 คะแนน
  1. หลักการ/แนวคิดเกี่ยวกับการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลภาครัฐ
  2. การวางแผนและบริหารโครงการ
  3. กระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล
  4. ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ. 2544
  5. การบริหารงานบุคคลของข้าราชการฝ่ายพลเรือน
  6. วิปกครอง
  7. การรับผิดทางละเมิด

   
  ส่วนที่ 2. ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา   100 คะแนน
  1. พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
  2. การพัฒนาระบบและการบริหารจัดการภาครัฐ
  3. การติดตามและประเมินผล
  4. การวางแผนและบริหารโครงการ
  5. นโยบายของรัฐบาล
  6. การวิจัย
  7. การพัฒนาหลักสูตร
   
  (
  เรียนสไตล์ อ.เป้ ชลสิทธิ์ สั้น+ง่าย+ฉับ+ไว
  เนื้อหาครบทุกคะแนนที่ออกสอบ

   
  สถานที่ติว...
  สถาบันวิชาการ  
  Sure Group Center

   ม.รามคำแหง 1  (หัวหมาก) 
  ซ.รามคำแหง 43/1
  หัวหมาก บางกะปิ กรุงเทพ 10240 
   

  ตึกเดียวกับ STUDY GROUP
        เข้าซอยประมาณ 50 เมตรอยู่ซ้ายมือ   

  (Click ดูแผนที่)

   ท่านสามารถสมัครติว/สั่งซื้อสินค้าทางอินเตอร์เนตได้เลย!!
  โทร... 084-533-9894 , 083-005-2264 ,
  02-138-2945   
  FAX : 02-138-2947
                          
  อีเมล์... .pechonlasit@gmail.com                
              
       pechonlasit@suregroupcenter.com

 
Tutor & Writer